Месечни отчети
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. октомври
31.10.2014
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. октомври
31.10.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. октомври
31.10.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. октомври
31.10.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ