Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Януари 2014
31.01.2014
Месечен отчет за други международни програми за януари 2014
31.01.2014
Месечен отчет за средства от ЕС администрирани от Национален фонд за януари 2014
31.01.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за януари 2014
31.01.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ