Списък на преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК

Информация към 25.01.2019г. за активни / Таблица № 1 / и неактивни / Таблица № 2 / преписки на осиновяващи, вписани в регистъра по чл. 113, ал.1, т.2 от СК до 2017г. включително.

Последна промяна: 22.03.2019 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ