Проекти за изпълнение на политики в съдебната система
Проект за изготвяне на законодателни промени в Наказателния Кодекс и ЗСВ
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ