Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
Проект - Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ