Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ДОКЛАД ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ФАЗА 3 ОТ МОНИТОРИНГА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И РЕВИЗИРАНАТА ПРЕПОРЪКА ОТ 2009 г. ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И РЕВИЗИРАНАТА ПРЕПОРЪКА ОТ 1997 Г. ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
КОМЕНТАРИ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС СДЕЛКИ
Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия - Раздел VI
Препоръка на Съвета относно данъчните мерки за по-нататъшна борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки
Препоръка на Комитета за подпомагане на развитието по антикорупционните предложения за двустранно оказване на помощ
Препоръка на Съвета по въпросите на корупцията и официално подкрепяните експортни кредити
Препоръка на Съвета за по-нататъшно борба с подкупването на чуждeстранни длъжностни лица в международните търговски сделки
Приложение I. Добра практика и насоки за изпълнение на конкретните разпоредби на Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ