Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Отговор на българските власти на доклада на КПИ от посещението в периода 13-20 февруари 2015
Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) от 13 до 20 февруари 2015 г.
Публично становище относно България на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Отговор на българските власти на доклада до българското правителство за посещението в българия, проведено от европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 24 март до 4 април 2014 г.
Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) от 24 март до 3 април 2014 г.
Доклад до българското правителство за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) от 4 до 10 май 2012 г.
Отговор на българското правителство по Доклада за посещението в България, проведено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) от 4 до 10 май 2012 г.
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ