Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "А. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 29.11.2011
№ на жалба: 51776/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ