Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ