Протоколи
37,38,46 от 2012 г. с издаден указ през март / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, по които е имало първоначален отказ за издаване на указ от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 37/2012 г.:
005872/2007

Преписки от пр. № 38/2012 г.:
000131/2008 003014/2008 003946/2008 004346/2008 004449/2008 004519/2008 004637/2008

Преписки от пр. № 46/2012 г.:

000193/2010 000467/2010 000523/2008 000566/2010 000572/2010 000581/2009 000689/2010 000714/2010 000732/2010 000749/2010 000770/2010 000772/2010 000882/2010 000991/2010 001005/2010 001051/2010 001052/2010 001053/2010 001093/2010 001192/2009 001647/2010 001761/2010 002048/2009 002109/2010 002205/2010 003881/2009 004426/2009 004552/2009 004553/2009 004976/2009 007178/2008
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ