Протоколи
13A / 2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001656/2010 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ