Протоколи
6 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

008103/2012 009204/2012 010341/2012 010344/2012 010348/2012 010419/2012 010622/2012 010992/2012 011000/2012 011002/2012 011009/2012 011026/2012 011029/2012 011039/2012 011046/2012 011207/2012 011225/2012 011245/2012 011993/2012 014205/2012 004372/2012 007107/2012 009026/2012 009028/2012 009179/2012 009183/2012 009355/2012 009356/2012 011118/2012 011196/2012 011198/2012 011255/2012 012158/2012 012189/2012 012428/2012 012441/2012 012470/2012 012544/2012 012553/2012 012562/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

010417/2013 010418/2013 010419/2013 010420/2013 010421/2013 010422/2013 010423/2013 010717/2013 010724/2013 010726/2013 010736/2013 010893/2013 011599/2013 011656/2013 011725/2013 011746/2013 011798/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

009768/2013 009769/2013 009770/2013 010289/2013 011692/2013 012076/2013 012325/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

009703/2012 012186/2012 012357/2012 012360/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ