Протоколи
5 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

005860/2012 005884/2012 011672/2012 011896/2012 011900/2012 011910/2012 011915/2012 011923/2012 011924/2012 011929/2012 011930/2012 011931/2012 011939/2012 011943/2012 011965/2012 011992/2012 012182/2012 001463/2012 008987/2012 011647/2012 011888/2012 011889/2012 011916/2012 011925/2012 011934/2012 011971/2012 011976/2012 011977/2012 011995/2012 012039/2012 012134/2012 012155/2012 012198/2012 012204/2012 012209/2012 012275/2012 012282/2012 012286/2012 012380/2012 012393/2012 012444/2012 012621/2012 012622/2012 012781/2012 014237/2012 014243/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

010250/2013 010257/2013 010409/2013 010410/2013 010411/2013 010412/2013 010413/2013 010414/2013 010415/2013 010416/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

005649/2013 007176/2013 007813/2013 007819/2013 008776/2013 009109/2013 009115/2013 009117/2013 009244/2013 009246/2013 009378/2013 010424/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

013328/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005455/2012 012318/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ