Протоколи
48 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

008549/2012 010243/2012 010317/2012 010329/2012 010331/2012 010334/2012 010636/2012 010656/2012 010679/2012 011036/2012 000932/2012 001622/2012 003977/2012 004909/2012 004921/2012 008988/2012 009021/2012 009022/2012 009024/2012 009025/2012 009027/2012 009029/2012 009074/2012 009075/2012 009176/2012 009177/2012 009178/2012 009962/2012 010040/2012 010105/2012 010120/2012 010223/2012 010226/2012 010318/2012 010337/2012 010760/2012 010938/2012 010942/2012 010970/2012 011037/2012 011042/2012 011096/2012 011110/2012 011165/2012 013237/2012 013916/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

002829/2006 004831/2006 005037/2006 005226/2006 005383/2006 005523/2006 005576/2006 011529/2005 018434/2005 020019/2005

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

006949/2012 008099/2012 008388/2012 008495/2012 008600/2012 008603/2012 009017/2012 009635/2012 009643/2012 011064/2012 011068/2012 011213/2012 011503/2012 011968/2012 012098/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ