Протоколи
42 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

002378/2010 003045/2012 004878/2009 005145/2008 005232/2008 005639/2010 007120/2012 008129/2012 009221/2012 009244/2012 009577/2012 009578/2012 009579/2012 009581/2012 009582/2012 009583/2012 009589/2012 009590/2012 009591/2012 009592/2012 009593/2012 009594/2012 009595/2012 009596/2012 009597/2012 009598/2012 009599/2012 009604/2012 009605/2012 009606/2012 009613/2012 010511/2011 013148/2006 001338/2012 003594/2012 003598/2008 007841/2012 007918/2012 007921/2012 007923/2012 007924/2012 007928/2012 007932/2012 007933/2012 007934/2012 007940/2012 007941/2012 007949/2012 007958/2012 007960/2012 007961/2012 009073/2012 009206/2012 009209/2012 009215/2012 009250/2012 009251/2012 009253/2012 009447/2012 009481/2012 009564/2012 009574/2012 009575/2012 009576/2012 009601/2012 009632/2012 009717/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

005065/2013 006352/2013 006897/2013 006912/2013 006919/2013 007085/2013 007134/2013 007214/2013 007404/2013 007406/2013 007940/2013 008037/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

008690/2006

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001883/2010 009533/2012 009566/2012

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ