Протоколи
43 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

008126/2012 009448/2012 009666/2012 009675/2012 009784/2012 009791/2012 009918/2012 009998/2012 007962/2012 007963/2012 007964/2012 007965/2012 007966/2012 007967/2012 008371/2012 008372/2012 008373/2012 008374/2012 008375/2012 008698/2012 008704/2012 008746/2012 008747/2012 009626/2012 009637/2012 009662/2012 009686/2012 009690/2012 009712/2012 009737/2012 009767/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

006755/2013 007165/2013 007175/2013 007182/2013 008330/2013 008368/2013 008767/2013 009043/2013 009210/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

007911/2012 009661/2012 009827/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ