Протоколи
38 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004228/2008 005076/2009 006784/2012 008359/2012 008562/2012 008564/2012 008567/2012 008606/2012 008612/2012 008665/2012 008669/2012 008670/2012 008678/2012 008684/2012 008744/2012 008745/2012 008750/2012 008751/2012 008822/2012 008833/2012 008850/2012 009528/2011 006023/2012 006232/2012 006804/2012 007068/2012 008088/2012 008327/2012 008384/2012 008441/2012 008511/2012 008550/2012 008554/2012 008614/2012 008629/2012 008636/2012 008649/2012 008654/2012 008656/2012 008682/2012 008749/2012 008752/2012 008753/2012 008754/2012 008771/2012 008835/2012 008837/2012 008856/2012 008869/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

005763/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

008514/2012 008523/2012 008590/2012 008644/2012 008647/2012 008780/2012 008838/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ