Протоколи
37 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:


003152/2012 008389/2012 008390/2012 008393/2012 008396/2012 008397/2012 008398/2012 008399/2012 008474/2012 008553/2012 008560/2012 008581/2012 008630/2012 008703/2012 001058/2012 002330/2012 003484/2012 003489/2012 003492/2012 003499/2012 003505/2012 003512/2012 003516/2012 003518/2012 003519/2012 003520/2012 003521/2012 003522/2012 003523/2012 003525/2012 003526/2012 003670/2012 004007/2012 004008/2012 004009/2012 004010/2012 004011/2012 004012/2012 004013/2012 004014/2012 004089/2012 004090/2012 004091/2012 004092/2012 004093/2012 004094/2012 004095/2012 004096/2012 004098/2012 004099/2012 004100/2012 004101/2012 004102/2012 007895/2012 008298/2012 008394/2012 008405/2012 008417/2012 008552/2012 008556/2012 008697/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:
002943/2013 003023/2013 003078/2013 003238/2013 003305/2013 003327/2013 003338/2013 003372/2013 003501/2013 003605/2013 003903/2013 003907/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:
001803/2007 002752/2012 008402/2012 008464/2012 008608/2012 010307/2004
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ