Протоколи
35 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004393/2012 008071/2012 001341/2012 008067/2012 008069/2012 008080/2012 008114/2012 008120/2012 008134/2012 008143/2012 008160/2012 008161/2012 008230/2012 008315/2012 008320/2012 010262/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

004054/2013 004059/2013 004067/2013 004159/2013 004164/2013 004280/2013 004540/2013 004632/2013 004675/2013 004681/2013 004708/2013 004987/2013 004989/2013 005049/2013 005212/2013 005225/2013 005342/2013 005353/2013 005866/2013 005946/2013 005956/2013 005964/2013 006011/2013 006181/2013 006248/2013 006251/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

005036/2013 005139/2013 005140/2013 005141/2013 005142/2013 005143/2013 005144/2013 005145/2013 005146/2013 005147/2013 005148/2013 005149/2013 005433/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

004142/2012 005961/2013 005968/2013


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ