Протоколи
26 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

006220/2012 006253/2012 006324/2012 006346/2012 006351/2012 006379/2012 006386/2012 006406/2012 006421/2012 006476/2012 006525/2012 006531/2012 006574/2012 006580/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

006274/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ