Протоколи
41А / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г., както следва:

005029/2014 005034/2014 005922/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001275/2015 001278/2015 001382/2015 001449/2015 001478/2015 001602/2015 001612/2015 001649/2015 001676/2015 001762/2015 001766/2015 001769/2015 011520/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

000001/2015 000002/2015 000003/2015 000004/2015 000027/2015 000042/2015 000077/2015 000079/2015 000080/2015 000081/2015 000082/2015 000084/2015 000085/2015 000086/2015 000088/2015 000349/2015 000351/2015 000554/2015 000923/2015 001139/2015 001290/2015 001295/2015 001297/2015 001561/2015 001564/2015 001568/2015 001574/2015 001584/2015 001585/2015 001587/2015 001673/2015 001698/2015 001699/2015 001700/2015 001843/2015 001844/2015 001847/2015 001849/2015 001851/2015 001852/2015 001853/2015 001855/2015 001856/2015 001857/2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ