Протоколи
15 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г., както следва:

000568/2010 001413/2013 003423/2010 004158/2012 005090/2008 009896/2007 012535/2013 013568/2013 013804/2013 013808/2013 013872/2013 014307/2012 015658/2013 015934/2013 015976/2013 015981/2013 016025/2013 016027/2013 016034/2013 016072/2013 016202/2013 016236/2013 016239/2013 016245/2013 016247/2013 016251/2013 016288/2013 016307/2013 016308/2013 012424/2012 013108/2013 013239/2013 013240/2013 013242/2013 013243/2013 013244/2013 013245/2013 013246/2013 013247/2013 013248/2013 013249/2013 013250/2013 013251/2013 013252/2013 013253/2013 013318/2013 013319/2013 013320/2013 013321/2013 013322/2013 013323/2013 013324/2013 013325/2013 013326/2013 013327/2013 013389/2013 013783/2013 015380/2013 015666/2013 015671/2013 015678/2013 015938/2013 015990/2013 015994/2013 016007/2013 016022/2013 016088/2013 016221/2013 016225/2013 016243/2013 016286/2013 016310/2013 016319/2013 016997/2013 011138/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

008976/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

001302/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

010056/2014 010203/2014 010453/2014 010510/2014 010677/2014 012489/2013 014477/2013 015861/2013 015872/2013 015925/2013 015993/2013 016021/2013 016026/2013 016075/2013 016099/2013 016102/2013 016106/2013 016146/2013 016163/2013 016211/2013 016227/2013 016240/2013 016290/2013 016303/2013 016339/2013 017126/2013

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ