Протоколи
54 / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г., както следва:

000067/2012 000292/2013 001482/2008 001684/2009 002742/2008 003046/2013 003204/2009 003600/2008 004221/2008 005271/2013 006678/2013 007577/2013 010426/2013 010471/2011 010580/2013 010587/2013 010639/2013 010651/2013 010660/2013 010674/2013 010696/2013 010698/2013 010725/2013 010732/2013 010740/2013 010741/2013 010751/2013 010753/2013 010773/2013 013945/2012 013953/2012 005927/2013 007364/2013 007365/2013 007367/2013 007370/2013 007372/2013 007375/2013 007380/2013 007384/2013 007392/2013 007394/2013 007396/2013 007398/2013 007405/2013 007407/2013 010057/2013 010435/2013 010536/2013 010577/2013 010635/2012 010637/2013 010638/2013 010641/2013 010665/2013 010719/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

002204/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

010564/2006 002134/2008

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

003195/2013 010504/2013 010659/2013 010662/2013 010710/2013 010739/2013 010742/2013 010758/2013 010772/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

010933/2013 011169/2013 011730/2013

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ