Протоколи
47А от 2014 г. с издаден указ през януари / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 47А/2014 г.:

004463/2012 005395/2012 005436/2012 005557/2012 005660/2012 005925/2012 005961/2012 006079/2012 006178/2012 006214/2012 006217/2012 006243/2012 006294/2012 006592/2012 006797/2012 007228/2012 007752/2012 007909/2012 008305/2012 008449/2012 008490/2012 008599/2012 008658/2012 008675/2012 009105/2012 009617/2012 009650/2012 009833/2012 010097/2012 010303/2012 010472/2012 010559/2012 010883/2012 010888/2012 011189/2012 011266/2012 011286/2012 011385/2012 011599/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ