Протоколи
46 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000926/2013 001078/2008 001298/2007 002083/2013 002524/2013 002553/2012 002879/2013 003170/2013 003493/2013 003554/2013 004324/2013 008710/2013 008768/2013 008911/2013 008932/2013 008945/2013 010605/2006 011657/2006 013763/2006 008299/2013 008472/2013 008705/2013 008729/2013 008731/2013 008742/2013 008752/2013 008753/2013 008761/2013 008848/2013 008849/2013 008851/2013 008854/2013 008871/2013 008889/2013 008926/2013 008941/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

004512/2014 004515/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

002243/2013 005607/2013 005721/2013 006812/2013 008073/2013 008256/2013 008468/2013 008512/2013 008525/2013 008535/2013 008717/2013 013260/2012 013415/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ