Протоколи
47 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

005188/2013 006262/2012 007044/2012 007749/2012 008014/2013 009007/2013 009211/2013 009261/2012 009273/2013 009274/2012 009397/2013 009432/2013 010010/2013 010014/2013 010065/2013 010069/2013 010167/2013 010171/2013 011937/2012 009003/2013 009080/2013 009159/2013 009183/2013 009187/2013 009197/2013 009270/2013 009274/2013 009288/2013 009289/2013 009298/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

009060/2013 009163/2013 009169/2013 009170/2013 009175/2013 009265/2013 009276/2013 009277/2013 009301/2013 009376/2013 010013/2013 010021/2013 010050/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

005156/2007 008727/2011


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ