Протоколи
43А / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000150/2013 000233/2013 000539/2013 000544/2013 000578/2013 000673/2013 000682/2013 000775/2013 000866/2013 000909/2013 001043/2013 001153/2013 001247/2013 001291/2013 001638/2013 001657/2013 001705/2013 001744/2013 001753/2013 001763/2013 001781/2013 001845/2013 011789/2012 013762/2012 014494/2012 014495/2012 014682/2012 009300/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ