Протоколи
43 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004491/2013 005987/2013 006135/2013 006553/2013 007960/2013 008126/2013 008191/2013 008198/2013 008202/2013 008211/2013 008228/2013 008247/2013 008257/2013 010279/2012 004443/2013 005390/2013 005391/2013 005392/2013 005393/2013 005394/2013 005395/2013 005396/2013 005457/2013 005625/2013 005635/2013 005695/2013 005717/2013 005722/2013 005733/2013 005740/2013 005828/2013 005832/2013 005894/2013 005908/2013 005914/2013 005933/2013 005934/2013 005935/2013 006350/2013 007993/2013 007996/2013 008001/2013 008075/2013 008122/2013 008148/2013 008159/2013 008215/2013 008217/2013 008266/2013 008273/2013 008290/2013 005547/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

002853/2014 003061/2014 003064/2014 003138/2014 003231/2014 003234/2014 003235/2014 003347/2014 003372/2014 003404/2014 003411/2014 003415/2014 003496/2014 003509/2014 003513/2014 003515/2014 003529/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

007975/2013 007983/2013 008077/2013 008245/2013 008255/2013

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ