Протоколи
42 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000052/2013 000461/2013 001491/2013 001653/2008 002819/2013 003613/2013 003983/2009 004299/2013 004349/2009 004765/2013 005175/2008 005321/2013 005350/2013 007619/2011 007639/2011 007734/2013 007740/2013 007793/2013 007804/2013 007811/2013 007820/2013 007874/2013 007918/2013 007929/2013 007947/2013 007954/2013 007966/2013 009575/2011 011007/2011 013935/2006 001109/2012 001367/2013 004476/2013 004614/2013 005001/2013 005056/2013 005182/2013 005292/2013 005308/2013 005309/2013 005310/2013 005311/2013 005312/2013 005313/2013 005315/2013 005316/2013 005377/2013 005378/2013 005379/2013 005380/2013 005381/2013 005382/2013 005383/2013 005384/2013 005385/2013 005386/2013 005387/2013 005388/2013 005389/2013 007475/2013 007478/2013 007737/2013 007783/2013 007905/2013 007927/2013 007939/2013 007942/2013 007949/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001811/2014 002376/2014 002378/2014 002409/2014 002639/2014 002749/2014 002798/2014 002821/2014 002857/2014 002858/2014 002860/2014 002902/2014 002937/2014 002947/2014 002971/2014 002973/2014 003047/2014 003054/2014 003057/2014 003421/2014 012331/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

004941/2014 006495/2014 007212/2013 007784/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

001186/2006 008305/2007 002676/2010 006141/2011 006603/2011 010682/2011


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ