Протоколи
34А / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, както следва:

000402/2009 000609/2010 000634/2008 001039/2009 001116/2009 001169/2006 001230/2010 001482/2009 001814/2008 002890/2010 003194/2011 003305/2008 003337/2007 003365/2011 003498/2008 003539/2009 003602/2011 004066/2009 004187/2009 004421/2009 006669/2011 006670/2007 006778/2007 008514/2006 008583/2012 008773/2012 010076/2012 010214/2007 010451/2011 011038/2006 026358/2004
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ