Протоколи
33 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001813/2013 003319/2013 003370/2013 003371/2013 003523/2013 003524/2013 003525/2013 003526/2013 003557/2013 003742/2013 005002/2013 005017/2013 005020/2013 005021/2013 005029/2013 005037/2013 005041/2013 005048/2013 005053/2013 005103/2013 005125/2013 005171/2013 005275/2013 005297/2013 005323/2013 005341/2013 005364/2013 005398/2013 005671/2013 005794/2013 009721/2012 016553/2013 003189/2013 003205/2013 003224/2013 003226/2013 003443/2013 003448/2013 003449/2013 003450/2013 003483/2013 003487/2013 003495/2013 003569/2013 003576/2013 003615/2013 003620/2013 003652/2013 003654/2013 005009/2013 005013/2013 005019/2013 005028/2013 005105/2013 005108/2013 005114/2013 005126/2013 005129/2013 005130/2013 005133/2013 005164/2013 005180/2013 005234/2013 005239/2013 005240/2013 005257/2013 005258/2013 005261/2013 005295/2013 005298/2013 005302/2013 005335/2013 005367/2013 005430/2013 005465/2013 005541/2013 005553/2013 005596/2013 005617/2013 005666/2013 005755/2013 014708/2013 014712/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001420/2014 001444/2014 001455/2014 001524/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

001495/2014 001625/2014 001753/2014 001754/2014 001755/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005235/2013 005285/2013 005288/2013 005337/2013 005408/2013 005425/2013 005501/2013 005679/2013 006478/2013


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ