Протоколи
22 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001417/2013 001470/2009 002226/2013 002232/2013 002253/2013 003202/2009 007120/2011 000505/2013 002007/2013 002016/2013 002080/2013 002119/2013 002195/2013 002199/2013 002201/2013 002234/2013 002249/2013 002254/2013 002258/2013 002265/2013 002267/2013 002278/2012 002283/2013 002322/2013 002334/2013 002367/2013 002377/2013 002388/2013 002422/2013 002501/2013 002517/2013 013154/2012 013155/2012 013156/2012 013320/2012 013732/2012 013820/2012 013894/2012 014034/2012 014193/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

015636/2013 015646/2013 015796/2013 015815/2013 015952/2013 015959/2013 016068/2013 016086/2013 016093/2013 016223/2013 016262/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000306/2009 002237/2013 004353/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

001735/2013 004499/2013 005435/2013 006260/2013 006672/2013

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ