Протоколи
8 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

002057/2009 010080/2012 011241/2012 013016/2012 013019/2012 013024/2012 013086/2012 013089/2012 013665/2012 013669/2012 013683/2012 013734/2012 013745/2012 013767/2012 013770/2012 013783/2012 013843/2012 013848/2012 013942/2012 010015/2012 010041/2012 010267/2012 010268/2012 010289/2012 010291/2012 010295/2012 010297/2012 010310/2012 010613/2012 012543/2012 013018/2012 013021/2012 013628/2012 013655/2012 013675/2012 013687/2012 013694/2012 013701/2012 013703/2012 013706/2012 013708/2012 013728/2012 013733/2012 013743/2012 013757/2012 013761/2012 013773/2012 013775/2012 013790/2012 013829/2012 013849/2012 013852/2012 013856/2012 013858/2012 013859/2012 013868/2012 013872/2012 013874/2012 013893/2012 013909/2012 013915/2012 013918/2012 013936/2012 013943/2012 013947/2012 013948/2012 013949/2012 013965/2012 013985/2012 013994/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

012559/2013 013047/2013 013052/2013 013058/2013 013059/2013 013060/2013 013061/2013 013062/2013 013063/2013 013064/2013 013066/2013 013068/2013 013070/2013 013075/2013 013076/2013 013080/2013 013081/2013 013145/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

007171/2013 008372/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

002332/2012 013681/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

005619/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ