Протоколи
16 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000010/2013 000015/2013 000028/2013 000062/2013 000071/2013 000077/2013 000115/2013 000133/2013 000224/2013 000226/2013 000227/2013 000639/2013 000747/2013 000776/2013 001119/2009 004070/2010 005771/2010 005887/2010 008013/2007 012506/2007 014185/2012 000516/2013 000529/2013 000579/2013 000625/2013 000642/2013 000653/2013 000669/2013 000683/2013 000697/2013 000725/2013 000745/2013 000771/2013 000779/2013 000820/2013 013748/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

013121/2013 014055/2013 014081/2013 014147/2013 014270/2013 014313/2013 014317/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

002429/2013 007229/2007

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000627/2013 000628/2013 000644/2013 000662/2013 000677/2013 000713/2013 014294/2013 014760/2012

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ