Протоколи
9 от 2014 г. с издаден указ през юни / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за възстановяване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 9/2014 г.:

13227/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ