Протоколи
14 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000095/2013 002289/2011 003892/2008 004618/2008 005104/2010 008165/2012 008597/2012 008641/2012 009434/2012 009602/2012 011376/2011 011614/2012 014491/2012 014518/2012 014558/2012 014571/2012 014589/2012 014595/2012 014619/2012 014622/2012 014637/2012 014668/2012 014717/2012 014720/2012 014724/2012 014726/2012 014727/2012 000011/2013 000114/2013 000123/2013 000136/2013 000180/2013 000244/2013 000250/2013 000254/2013 000273/2013 000429/2013 002196/2013 007959/2012 010657/2012 010664/2012 010736/2012 010905/2012 011061/2012 011070/2012 011123/2012 011264/2012 011275/2012 011333/2012 011341/2012 014993/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

013142/2013 013261/2013 013264/2013 013383/2013 013385/2013 013627/2013 013927/2013 013947/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

005823/2003 008435/2011 010421/2011 023483/2004

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000013/2013 000168/2013 007053/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

012418/2007 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ