Протоколи
11 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

014304/2012 014310/2012 014316/2012 014318/2012 014321/2012 014322/2012 014625/2012 014626/2012 014634/2012 014636/2012 014656/2012 014728/2012 014799/2012 014804/2012 014811/2012 014813/2012 014826/2012 014829/2012 014833/2012 014837/2012 014898/2012 014936/2012 014998/2012 014023/2012 014111/2012 014123/2012 014135/2012 014198/2012 014283/2012 014293/2012 014300/2012 014305/2012 014339/2012 014359/2012 014362/2012 014442/2012 014561/2012 014562/2012 014601/2012 014680/2012 014688/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

011204/2013 011347/2013 011349/2013 011365/2013 011376/2013 011381/2013 011385/2013 011390/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

013565/2013 013566/2013 013567/2013 013597/2013 013600/2013 013604/2013 013616/2013 013632/2013 013639/2013 013640/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001128/2011 014693/2012 014780/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ