Протоколи
10 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000163/2011 014014/2012 014017/2012 014021/2012 014026/2012 014062/2012 014063/2012 014070/2012 014159/2012 014161/2012 014222/2012 014225/2012 014238/2012 014271/2012 014276/2012 014281/2012 014282/2012 014409/2012 013137/2012 013946/2012 014013/2012 014019/2012 014022/2012 014056/2012 014088/2012 014098/2012 014102/2012 014138/2012 014143/2012 014147/2012 014153/2012 014157/2012 014166/2012 014172/2012 014183/2012 014213/2012 014219/2012 014224/2012 014227/2012 014229/2012 014234/2012 014235/2012 014239/2012 014242/2012 014249/2012 014253/2012 014267/2012 014274/2012 014286/2012 014294/2012 014393/2012 014403/2012 014404/2012 014598/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

013416/2013 013417/2013 013418/2013 013419/2013 013495/2013 013496/2013 013497/2013 013498/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

013363/2012 013834/2012 014059/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ