Протоколи
3 от 2014 г. с издаден указ през март / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 3/2014 г.:

190/2006 6916/2007 8824/2007 4731/2008 5074/2009 5415/2010 6063/2010 9075/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ