Протоколи
10 от 2013 г. с издаден указ през юли / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 10/2013 г.:

9345/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ