Протоколи
32 от 2012 г. с издаден указ през юни / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, по които е имало първоначален отказ за издаване на указ от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 32/2012 г.:

10945/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ