Становище на ВКС по актуализираната стратегия за съдебна реформа: Комплексен документ с респектиращ потенциал за реформа

„Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е комплексен документ с респектиращ потенциал за реални и постижими, последователни и ефективни промени в съдебната власт. Тя дефинира система от ясни цели, фундаментални за конституционите функции на тази власт".

Европейски съд по правата на човека
Процедура за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека.
Наказателен кодекс
Очакваме Вашите мнения, коментари, предложения на адрес nk@justice.government.bg.
Профил на купувача
Възлагане и контрол на обществените поръчки в Министерство на правосъдието
Норвежки финансов механизъм
Норвежки Финансов Механизъм 2009-2014
Информационен портал "Електронно правосъдие"
Информация за дейностите, услугите и нормативната база в областта на правосъдието
Държавно предприятие
”Фонд затворно дело”
ДП ”Фонд затворно дело” осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода.

виж повече
Подпомагане на
пострадали от престъпления
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

виж повече
Антикорупция - горещ телефон
Получените сигнали и предложения се обработват от държавни служители, които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво "СЕКРЕТНО".
Административни услуги
Министерството на правосъдието гарантира спазването на общите стандарти за качество на административното обслужване в държавната администрация.
Кариери
Конкурси за незаети длъжности по служебно и трудово правоотношение.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ